Advanced Database Recovery 2.4

Advanced Database Recovery 2.4

DataNumen, Inc. – 4MB – Demo – Windows
Advanced Database Recovery is a powerful database recovery suite. It includes recovery tools Advanced Access Repair, for corrupt MS Access MDB databases, and Advanced DBF Repair, for corrupt DBF databases.Main features:1. Support to repair Microsoft Access 95, 97, 2000, XP and 2003 databases.2. Support to recover the structure and records of the tables in Access databases.3. Support to recover deleted tables and records in Access databases.4. Support all versions of DBF database, including dBASE III, dBASE IV, dBASE 5 for dos, dBASE 5 for Windows, FoxBase, FoxPro, Visual FoxPro, etc.5. Support to repair DBF files with memo or binary data fields stored in DBT or FPT files.6. Support to repair files on corrupted medias, such as floppy disks, Zip disks, CDROMs, etc.7. Support to repair a batch of corrupt files.8. Support integration with Windows Explorer, so you can repair a file with the context menu of Windows Explorer easily.9. Support drag & drop operation.10. Support command line parameters.

Tổng quan

Advanced Database Recovery là một Demo phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi DataNumen, Inc..

Phiên bản mới nhất của Advanced Database Recovery là 2.4, phát hành vào ngày 07/12/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Advanced Database Recovery đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 4MB.

Advanced Database Recovery Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Advanced Database Recovery!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
DataNumen, Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản